Z3 silicone paste
این ژل حرارتی از هدایت گرمای بالایی برخوردار است تا عملکرد بالای اتلاف گرما را امکان پذیر کند، با کولر پردازنده با عملکرد بالا توصیه می شود، تراکم این ژل برای حداکثر اتلاف گرما با سطح خنک کننده CPU سازگار است، عایق الکتریکی خالص این ژل به طور خاص ساخته شده است تا از آسیب الکتریکی ناشی از خمیر حرارتی جلوگیری کند
6.5g وزن ناخالص
خاکستری نقره ای رنگ
>5.1 عایق ثابت A
73cps چسبناکی
1.5g وزن خالص
<0.201℃-in2/W مقاومت حرارتی
>1.134 W/m-K رسانای گرمایی
-50°C--300°C دمای کار

هدایت حرارتی عالی

از نظر الکتریکی غیر رسانا است

دامنه وسیع دمای کاربرد