Z5
این ژل حرارتی از هدایت گرمای بالایی برخوردار است تا عملکرد بالای اتلاف گرما را امکان پذیر کند، با کولر پردازنده با عملکرد بالا توصیه می شود، تراکم این ژل برای حداکثر اتلاف گرما با سطح خنک کننده CPU سازگار است، عایق الکتریکی خالص این ژل به طور خاص ساخته شده است تا از آسیب الکتریکی ناشی از خمیر حرارتی جلوگیری کند
7g وزن ناخالص
خاکستری نقره ای رنگ
>6 عایق ثابت A
76cps چسبناکی
3.0g وزن خالص
<0.159℃-in2/W مقاومت حرارتی
>1.46 W/m-K رسانای گرمایی
-50°C--300°C دمای کار

هدایت حرارتی عالی

از نظر الکتریکی غیر رسانا است

دامنه وسیع دمای کاربرد